پنجمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان بهاباد برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان بهاباد برگزار شدپنجمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان بهاباد با حضور نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بهاباد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد در محل شهرداری برگزار شد.

پیگیری در تسریع باند دوم جاده بهاباد ـ بافق، تکمیل جاده بهاباد ـ دربند، پیگیری برای ایجاد ناحیه صنعتی جدید در شهرستان، سرمایه گذاری یکی از معادن در معدن سیلیس بهاباد و روشنایی بلوار شهید رفیعیان و بلوار خروجی بهاباد از موارد مطرح شده در این جلسه بود.