پروژه منارید فرصتی برای ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع طبیعی

پروژه منارید فرصتی برای ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع طبیعیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهابا؛ فرماندار بهاباد در جلسه کمیته مدیریت حوزه آبخیز شهرستان با بیان اینکه پروژه منارید که روستاهای پایلوت در حال اجرا می باشد توانسته در برخی از روستاهای تا حد خوبی به اهداف خود دست پیدا کند اظهار داشت: آنچه مهم و مشخص است هدف اصلی این پروژه که تغییر نگرش مردم روستاها نسبت به توانایی ها و پتانسیل ها خود و روستای خود است موفق بوده است.

عباس اقبال افزود: اگر چه تا پایان پروژه منارید فرصتی زیادی باقی نمانده اما باید پروژه منارید را به همین شیوه ادامه دهیم تا با ترویج فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی، استفاده حداکثری را از ظرفیت های طبیعی داشته باشیم.

وی همچنین یادی از مرحوم مهندس قندهاری که جرقه این تفکر را در منطقه ایجاد نمود داشت و گفت: هرچند مسئولان در آن زمان توجیه نبوند اما امروز بیشتر از گذشته به زحمات ایشان پی می بریم.

اقبال به اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و گفت: اقتصاد مقاومتی که ما باید به آن توجه کنیم و چند سال است مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند وقتی مؤثر است که پتانسیل ها و توانایی های طبیعی و انسانی را به فعلیت در بیاوریم و لذا اقتصاد مقاومتی با استفاده حداکثری از امکانات موجود تحقق می یابد.

 

مشاور مدیریت جامع حوزه آبخیز نیز با اشاره به کمبود منابع آبی و خشکسالی گفت: اجرای پروژه منارید یک اقدام بسیار مناسب در راستای مقابله با خشکسالی می باشد.

جان گرانفلت با ابراز رضایت از اجرای پروژه منارید در شهرستان بهاباد گفت: در روستاهای پایلوت این پروژه کاری های خوبی انجام شده است و آنچه مورد انتظار بود اجرا شد.

در ادامه جلسه شرکت مشاوره توسعه پرنیان گزارشی از برنامه های اجرا شده در روستاهای پایلوت منارید ارئه نمود و در خصوص الگوی کشت مناسب برای سال زراعی جدید در روستاهای پایلوت منارید بحث تبادل شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.