پروژه روشنایی بلوار آسفیچ به بهره برداری رسید

پروژه روشنایی بلوار آسفیچ به بهره برداری رسیدبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ پروژه روشنایی بلوارهای پلیس و دوازده امام روستای آسفیچ به طول 900 متر و با اعتبار 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.