پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.

پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.


پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.

با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان بهاباد پایگاه مقاومت حضرت معصومه(س) روستای علی آباد افتتاح شد.