پایگاه اجتماعی درشهرستان بهاباد راه اندازی می شود

پایگاه اجتماعی درشهرستان بهاباد راه اندازی می شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان دوشنبه 30 دیماه98 به ریاست فرماندار بهاباد و با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و مسئولین ادارات مربوطه برگزار شد.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه راه اندازی پایگاه اجتماعی برای شهرستان ضروری می باشد گفت: حضور دائم مشاورین و مددکاران در این پایگاه  نقش پیشگیرانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی بخصوص موادمخدر دارد.

"محمدمهدی خانی زاده" مبارزه با مواد مخدر را نیازمند کار و تلاش مستمر دانست و گفت: پیشگیری عامل باز دارنده در اعتیاد به مواد مخدر است و لذا اگر به درستی انجام شود می تواند خانواده ها را در برابر اعتیاد مواد مخدر بیمه کند.

درادامه هریک از اعضا به بیان گزارش ودیدگاه های خود پرداختند.