هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ تشكیل شد

هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ تشكیل شد


هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ تشكیل شد

به گزارش كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات بخش آسفیچ، روز چهارشنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ به ریاست بخشدار و با حضور اعضای هیأت نظارت بخش و اكثریت معتمدین محلی دعوت شده در محل بخشداری آسفیچ برگزار شد.

در ابتدای این جلسه بخشدار آسفیچ طی سخنانی شركت در  انتخابات را یك تكلیف الهی و بیانگر قدرت مردمی و داوری مردم نسبت به عملكرد نظام و جریانات سیاسی دانست.

"منصورجلیلی" سپس به ارائه برخی از وظایف هيأت اجرایی انتخابات پرداخت.                           

در پایان جلسه 9 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی بخش تعیین شدند.

شایان ذكر است بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال ، نماینده رئیس دادگستری و نماینده دادستان به همراه 9  نفر از معتمدین هیأت اجرایی انتخابات را تشكیل می دهند.        

اسامی معتمدین اصلی هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ به شرح ذیل می باشد:

1- سید ابوالحسن رضوی

2- یدا.. صالحی

3- سید حسین رضوی خوسفی

4- قنبرعلی توكلی آسفیچی

5- اصغر صالحی آسفیچی

6- عباس عسكری

7- سید محمدرضا سجادی

8- اكبر توكلی كمكوئی

9- محمد تیموری آسفیچی

 

اسامی اعضای علی البدل:

1- محمد حسین قاسمی همیجانی

2- محمد عسكری

3- اكبر امیری

4- سیف ا.. امیری

5- ماشاا.. صادقی ده علی

 

همچنین اسامی اعضای هيأت نظارت بخش به شرح زیر می باشد:

1- علی­ اكبر تیموری

 2- علی ­اكبر امیری