هفتمین پایگاه خدمات اجتماعی استان یزد در شهرستان بهاباد افتتاح شد

هفتمین پایگاه خدمات اجتماعی استان یزد در شهرستان بهاباد افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ پایگاه خدمات اجتماعی محمدآباد بهاباد به عنوان هفتمین پایگاه خدمات اجتماعی استان یزد، با حضور "علی محمد عطابخش" مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد، "محمدهوشمند" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و جانشین ثابت فرماندار بهاباد، اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولین ادارت و نهادهای شهرستان بهاباد افتتاح شد.

"محمد هوشمند" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و جانشین ثابت فرماندار بهاباد نقش پایگاه خدمات اجتماعی در محلات مختلف برای ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش های مهارت های زندگی و خانواده را بسیار مهم دانست و بر مجوز راه اندازی چند پایگاه دیگر در شهر بهاباد و روستاها تأکید نمود.

"علی محمد عطابخش" مدیر کل سازمان بهزیستی  استان یزد در حاشیه این افتتاح، با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت اخذ مجوز کشوری اورژانس اجتماعی شهرستان بهاباد از آمادگی صدور مجوز استانی راه اندازی این اورژانس در صورت تأمین هزینه های مربوط به پرسنل آن توسط شهرستان بهاباد خبر داد.
گفتنی است ساختمان اورژانس اجتماعی شهرستان بهاباد، تکمیل و تجهیز گردیده است و در صورت صدور مجوزهای مربوطه آماده بهره برداری می باشد.