هشت رقمی شدن شماره تلفن های استان یزد

هشت رقمی شدن شماره تلفن های استان یزدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ طرح همكدسازی تلفن های استان یزد از ساعت 20 چهارشنبه مورخ 93.8.28 اجرا می گردد.

با اجرای این طرح، كدهای تلفن های استان (0351 و 0352 ) به ( 035 ) تغییر می یابد و شماره ها از 7 رقمی به 8 رقمی تبدیل و هزینه مكالمات بین شهرهای استان كه بیش از این بعنوان مكالمه بین شهری محاسبه می شد با تعرفه مكالمات شهری محاسبه می گردد در این راستا شماره تلفنهای شهرستان بهاباد به شرح ذیل تغییر می یابد.

****472 به ****3247                   

****477 به ****3248                   

مشتركین می توانند از طریق درگاههای ذیل با واردكردن شماره تلفن قدیم، شماره جدید خود را بیابند.

1ـ تماس با سامانه          3535

2ـ تماس با سامانه          235

3ـ با ارسال شماره قدیمی به سامانه 1000003535 شماره جدید را دریافت كنند.

4ـ مراجعه به سایت WWW.YAZDTELECOM.IR

 

* دانلود نرم افزار همکدسازی جهت تبدیل شماره های قدیمی به شماره های جدید در اندروید