نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) به مناسبت هفته دولت افتتاح شد

نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) به مناسبت هفته دولت افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) بهاباد در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان با عنوان "آئینه خدمت" جهت بازدید عموم افتتاح شد.