نمايشگاه "حريم ريحانه" در روستاي احمدآباد افتتاح شد

نمايشگاه "حريم ريحانه" در روستاي احمدآباد افتتاح شد


نمايشگاه "حريم ريحانه" در روستاي احمدآباد افتتاح شد

نمايشگاه "حريم ريحانه" شامل بخش هاي متنوعي از جمله: نمايشگاه كتاب دفاع مقدس، بسيج و همچنین نمايشگاه اسناد كمك هاي مردم بهاباد و توابع به جبهه ها در 8 سال دفاع مقدس مي باشد.

این نمایشگاه با حضور بخشدار مركزي، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج و جمعي از مسئولين شهرستان و بخش مركزي افتتاح گرديد.

لازم به ذكر است اين نمايشگاه تا روز سه شنبه مورخ 5 دیماه 91 ادامه دارد.