نشست فرماندار بهاباد با مدیران شعب بانک های شهرستان برای پیشگیری از شیوع کرونا

نشست فرماندار بهاباد با مدیران شعب بانک های شهرستان برای پیشگیری از شیوع کرونابه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نشست فرماندار بهاباد صبح امروز پنجشنبه یکم آبانماه 99 با مدیران شعب بانک های شهرستان و اتخاذ تمهیدات ویژه در شهرستان بهاباد باتوجه به شرایط حاد و بحرانی شیوع کرونا برگزار شد.

فرماندار بهاباد رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در مکان های عمومی را یکی از راه های مقابله با شیوع کرونا عنوان نمود و بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از تجمعات داخل شعبه بانک تأکید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" یکی از بهترین راه های کاهش انتقال کرونا در بانک ها را ارائه خدمات غیر حضوری و بانکداری الکترونیک به مردم دانست و بر ضرورت جدیت برای مقابله با ویروس کرونا از طریق کاهش تردد به بانک و ترغیب مشتریان به استفاده خدمات غیر حضوری تأکید نمود.

رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بانک، راهنمایی ارباب رجوع برای استفاده از خدمات الکترونیک، اعمال محدودیت در پرداخت وجوه نقد، نوبت دهی تسهیلات به منظور کاهش حضور متقاضیان و پاسخگویی منظم به تلفن و انجام امور مراجعین بوسیله تلفن از مصوبات این جلسه بود.