نشست آموزشی كاربران رایانه شعب اخذ رأی برگزار شد

نشست آموزشی كاربران رایانه شعب اخذ رأی برگزار شد


نشست آموزشی كاربران رایانه شعب اخذ رأی برگزار شد

 

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ كاربران رایانه شعب اخذ رأی شهرستان با حضور در نشست آموزشی كه در محل فرمانداری برگزار شد، با وظایف خود و نحوه كاركردن با نرم افزار انتخابات آشنا شدند.