نخستین برف زمستانی بهاباد را سفید پوش کرد+تصاویر

نخستین برف زمستانی بهاباد را سفید پوش کرد+تصاویرنخستین برف زمستانی چهره شهرستان بهاباد را سفید پوش و رنگ و بوی زمستان به خود گرفت. این نعمت الهی موجب خوشحالی کشاورزان و دامداران بهاباد شده است.