میزان آراء اخذ شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی شهرستان بهاباد

میزان آراء اخذ شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی شهرستان بهابادبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ بر اساس استناد صورت جلسات دریافتی از کلیه هیأت هایی اجرایی بخش های تابعه و صورتجلسات واصله از 23 شعبه اخذ رأی شهرستان بهاباد، تعداد برگ تعرفه رأی مصرف شده مجلس شورای اسلامی در شهرستان بهاباد 9392 برگ بوده است که از این تعداد، 9086 برگ رأی صحیح بوده است.

آراء نامزدهای انتخاباتی به شرح زیر و به ترتیب اکثریت آراء به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است:

1ـ محمدرضا صباغیان بافقی 6059 رأی

2ـ  کاظم فرهمند 1033 رأی

3ـ محمدرضا بابائی دره 1001 رأی

4ـ جواد تشکری بافقی 313 رأی

5ـ عبدالرسول زارع رئیس آبادی 189 رأی

6ـ علیرضا زارع بیدکی 140 رأی

7ـ غلامرضا کارگریان مروستی 136 رأی

8ـ حسن ابرقوئی 66 رأی

9ـ دخیل عباس زارع زاده مهریزی 62 رأی

10ـ سید مهدی علوی باجگانی 41 رأی

11ـ محمود حسینی حسن نوده مهدی آبادی 14 رأی

12ـ مجتبی حاجی حسینی 12 رأی

13ـ علی محمدی مروی نام 7 رأی

14ـ اکبر دهقان 0 رأی