مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) در روستای کریم آباد افتتاح شد

مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) در روستای کریم آباد افتتاح شد


مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) در روستای کریم آباد افتتاح شد

در مراسمی با حضور امام جمعه، سرپرست بخشداری مرکزی و مسئول مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) کشور، شعبه ای از این مؤسسه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت حافظ قرآن کریم در روستای کریم آباد افتتاح شد.