مهدی عبدالحسینی زاده" به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهاباد منصوب شد

مهدی عبدالحسینی زاده" به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهاباد منصوب شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ " طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مهدی عبدالحسینی زاده" به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهاباد منصوب شد.