مناسب سازی شهر برای معلولان با جدیت دنبال شود

مناسب سازی شهر برای معلولان با جدیت دنبال شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان بهاباد برای معلولین و جانبازان به ریاست معاون فرماندار بهاباد، رئیس اداره بهزیستی، رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد و مسئولین ادارت مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.
معاون فرماندار بهاباد با بیان اینکه حق معلولین است همانند دیگر مردم از امکانات شهر استفاده کنند گفت: مهمترین دغدغه مسئولین ادارات و نهادها باید خدمت به معلولین باشد تا شهری قابل دسترسی برای معلولان داشته باشیم.

محمد هوشمند تأکید کرد: مبلمان شهری و ساختمان ها باید متناسب با وضعیت جسمانی معلولین به طور جدی دنبال شود.
اصلاح دسترسی به بانک رفاه کارگران بهاباد و عابر بانک در محل پست بانک و تشکیل تیم نظارت بر نقشه ساخت ساختمان ها و معابر جدید جهت استفاده معلولین و جانبازان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.