معرفی 137 طرح به مبلغ 97 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به بانک های عامل شهرستان بهاباد

معرفی 137 طرح به مبلغ 97 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به بانک های عامل شهرستان بهابادخبرتکمیلی
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد روز دوشنبه 6 خرداد 97 در رابطه با تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: مبلغ پیش بینی شده برای تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری شهرستان بهاباد حدود 160 میلیارد ریال می باشد که برابر تصمیمات کارگروه اشتغال استان 80 درصد آن امکان معرفی متقاضی وجود دارد. 
 
"محمدمهدی خانی زاده" ادامه داد: تاکنون جهت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی مبلغ 97 میلیارد ریال برای 137 طرح با اشتغالزایی 235 نفر در چهار کارگروه اشتغال استان مصوب شده که متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی گردیده اند؛ همچنین 21 طرح به مبلغ 34 میلیارد ریال با اشتغال 48 نفر در کمتیه فنی شهرستان تصویب و جهت بررسی و تصویب به کمیته فنی استان ارجاع گردیده است. 
 
وی افزود: در بحث تسهیلات اشتغال فراگیر نیز تاکنون سه طرح به مبلغ 185 میلیارد ریال با اشتغالزایی 245 نفر در شهرستان تصویب شده است که از این مبلغ 100 میلیارد ریال مربوط به یک طرح صنعتی در کارگروه اشتغال استان مصوب گردیده و دو طرح دیگر صنتعی نیز به مبلغ 85 میلیارد ریال در کمیته فنی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.