معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد مشخص شدند

معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد مشخص شدندبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد صبح روز پنجشنبه 26 اسفند 95  با حضور فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان و معتمدین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه سید حسن رضوانی، احمد قاسمی، محمدحسن گلشن زاده، عبدالله بزم، حسین حداد زاده، محمدرضا خانی زاده، منصور جلیلی و شیخ حسین حاتمی با رأی گیری مخفی و كسب اكثریت نسبی آرا به عنوان معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد تعیین شدند.

هیأت اجرایی انتخابات متشکل از 11 عضو می باشد که سه نفر اداری شامل فرماندار، رئیس آموزش و پرورش و رئیس ثبت احوال و هشت نفر معتمدین شهرستان می باشد.