مصرف بهینه در منابع آبی از ضروریات پیش روی شهرستان بهاباد است

مصرف بهینه در منابع آبی از ضروریات پیش روی شهرستان بهاباد استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهاباد صبح امروز به ریاست فرماندار و با حضور مدیرعامل آب منطقه ای استان و هیأت همراه و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه باتوجه به کاهش نزولات جوی و خشکسالی های اخیر، بهره برداری و مصرف بهینه در منابع آبی را از ضروریات پیش روی شهرستان دانست.

"محمدمهدی خانی زاده" تصریح کرد: برای مدیریت منابع آب شهرستان باید برنامه ریزی اصولی داشته باشیم تا با چشم انداز روشن در کنترل ورودی و خروجی آبهای شهرستان بتوانیم افت سطح سفره های زیرزمینی شهرستان را به صفر برسانیم.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان با بیان اینکه بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده کلان منابع زیرزمینی شهرستان می باشد بر ضرورت استفاده از الگوی كشت مناسب در جهت حفظ منابع آب تأکید نمود.

خانی زاده همچنین خواستار همکاری و توجه ویژه همه دستگاههای اجرایی شهرستان برای مدیریت در مصرف آب و کمک به رفع مشکلات آب شد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان در ادامه توضیحاتی در خصوص طرح ها و برنامه های مدیریت و کاهش مصرف آب در استان از جمله طرح ملی احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، نصب کنتور هوشمند، طرح داناب و طرح سپاس بیان نمود.

جوادیان زاده همچنین از اجرای طرح 100 درصد مدیریت مصرف در استان یزد خبر داد و گفت: در صورت اجرای موفق این طرح، 50 درصد در بخش کشاورزی 20 درصد در بخش شرب و بهداشت و 30 درصد در بخش صنعت و معدن کاهش مصرف خواهیم داشت.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای صرفه جویی در مصرف آب شهرستان گفت: با اقدامات و برنامه ریزی های که برای 50 حلقه چاه کشاورزی در شهرستان انجام شده حدود 160 لیتر بر ثانیه در مصرف آب این چاه ها صرفه جویی شد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه در شهرستان بهاباد چاه غیر مجاز نداریم و فقط اضافه برداشت صورت می گیرد گفت: برای کنترل و کاهش مصرف آب چاه های کشاورزی 39 کنتور هوشمند در چاه های شهرستان نصب شده و این روند در حال اجراست.

وی صرفه جویی در مصرف آب را نیازمند همکاری مردم دانست و خاطرنشان کرد: تا پنج سال آینده راهکاری جز مدیریت مصرف آب برای تأمین آب استان یزد نداریم.

در ادامه جلسه در خصوص مدیریت و حفاظت از منابع آب شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.