پروانه بهره برداری بیمارستان "حكیم بهابادی" شهرستان بهاباد صادر شد

پروانه بهره برداری بیمارستان "حكیم بهابادی" شهرستان بهاباد صادر شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مراحل تأسیس بیمارستان در شهرستان بهاباد با ابلاغ پروانه بهره برداری آن همزمان با هفته دولت به پایان رسید و آرزوی دیرینه مردم جهت سهولت دسترسی به امكانات مناسب درمانی محقق شد.