مشکلات کشارگاه بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات کشارگاه بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛  در جلسه ای که ریاست فرماندار بهاباد و با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و مسئولین مربوطه برگزار شد مشکلات کشارگاه بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار بهاباد با اشاره به اهمیت کشتارگاه در تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم بر ارائه گوشت سالم و بهداشتی در کشتارگاه بهاباد تأکید و بر رفع نواقع بهداشتی کشارگاه بهاباد تأکید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" با بیان اینکه کشتار دام باید در محل کشتارگاه و با نظارت مستقیم اداره دامپزشکی انجام می شود بر ترغیب شهروندان از هرگونه کشتار غیربهداشتی به منظور حفظ سلامت مردم تأکید نمود.

وی برخورداری از کشتارگاه مناسب را یکی از نیاز های این شهرستان عنوان نمود و احداث ساختمان کشتارگاه صنعتی در شهرستان را ضروری دانست.

تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع نواقص بهداشتی کشتارگاه بهاباد و تهیه طرح و جانمای احداث ساختمان کشتارگاه از برخی تصمیمات این جلسه بود.