مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت


مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت
این جلسه که با حضور بخشداران مرکزی و آسفیچ و اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی در محل دفتر بخشدار مرکزی برگزار گردید در خصوص مشکلات و تعیین مدیرعامل جدید شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر شد اعضای هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 15/2/92 مدیرعامل جدید را تعیین نمایند.