مشکلات زمین های چاه کشاورزی اسلام آباد بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات زمین های چاه کشاورزی اسلام آباد بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در جلسه ای با حضور "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد، "جعفر اسماعیلی" معاون حفاظت امور اراضی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و جمعی از مسئولین، مشکلات زمین های چاه کشاورزی اسلام آباد از توابع بخشی مرکزی بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس خانی زاده با بیان اینکه کشاورزان از قشر زحمت کش جامعه هستند و زمین یک سرمایه برای آنها محسوب شود، بر رفع اختلاف به وجود آمده برای چاه کشاورزی اسلام آباد تأکید نمود. 

وی به ابهامات مالکیت های مردمی در سایر اراضی نیز اشاره نمود و خواستار حل ریشه ای اینگونه مسائل  شد.