مسائل و مشکلات ورزشی در مدارس بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مسائل و مشکلات ورزشی در مدارس بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛  در نشستی با حضور خانی زاده فرماندار بهاباد، جعفری مدیر کل تربیت بدنی آموزش و پرورش استان، دهقان معاون تربیت بدنی آموزشگاه های استان، شورای اسلامی شهر، رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین، مسائل و مشکلات ورزش مدارس بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و نیازهای ورزشی مدارس شهرستان بهاباد، احداث زمین چمن مصنوعی در بخش محروم آسفیچ، احداث سالن ورزشی ویژه بانوان با مشارکت آموزش و پرورش و کمک 25 درصدی شهرستان،  احداث پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس با مشارکت 50 درصدی شهرستان و آموزش و پرورش استان و تأمین اعتبار جهت تجهیز آموزشگاه های شهرستان به وسایل ورزشی از مصوبات این جلسه بود.