مسائل و مشکلات واگذاری زمین در شهرستان بهاباد با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان

مسائل و مشکلات واگذاری زمین در شهرستان بهاباد با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز 19 دیماه97 در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با فرماندار بهاباد که بخشداران مرکزی و آسفیچ، شورای اسلامی شهر و رئیس بنیاد مسکن بهاباد حضور داشتند مسائل و مشکلات مسکن و عمران شهری و روستایی شهرستان بهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

مسائل و مشکلات زیرساخت های شهرک های جدید الاحداث در بخش مرکزی، مشکلات زمین های واگذاری در گذشته در روستاهای احمدآباد و کریم آباد، تأمین قیر یارانه ای توسط بنیاد مسکن برای معابر روستایی، واگذاری زمین برای احداث مسکن جوانان از برخی مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع این مشکلات اتخاذ گردید.