مسائل و مشکلات قطعی شبکه برق کارخانه کیمیادران مورد بررسی قرار گرفت

مسائل و مشکلات قطعی شبکه برق کارخانه کیمیادران مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مسائل وصول بدهی و مشکلات قطعی شبکه برق کارخانه کیمیاداران بهاباد صبح امروز دوشنبه 28 آبان 97 در جلسه ای به ریاست فرماندار بهاباد و با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان، مدیر توزیع برق شهرستان بهاباد و نماینده این کارخانه در محل فرمانداری مورد بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

فرماندار بهاباد کارخانه کیمیاداران را یکی از بزرگترین کارخانه های شهرستان و از خاص ترین کارخانه های استان دانست و گفت: این کارخانه منجر به ایجاد اشتغال پایدار و رونق بخش صنعت و اقتصاد در شهرستان شده است.

"محمدمهدی خانی زاده" با تأکید بر رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران در شهرستان گفت: افرادی که در شهرستان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می کنند باید حمایت شوند.

وی با بیان اینکه حمایت از صنایع و واحدهای صنعتی باید همواره در جهت تولید و ایجاد اشتغال تداوم داشته باشد گفت: تولید بسیار با ارزش است و حمایت از تولید کنندگان جزو اولویت های دولت تدبیر و امید است و لذا باید طوری تصمیم گیری شود تا کارخانجات با حداقل مشکلات به تولید خود ادامه دهند.

نماینده کارخانه کیمیاداران بهاباد به تغییرات مدیریتی صورت گرفته در این شرکت اشاره نمود و گفت: باتوجه به این تغییرات و نظر مساعد مدیریت جدید، وضعیت شرکت در مسائل مالی رو به بهبود است به طوری که کلیه معوقات برق این کارخانه تا پایان سالجاری پرداخت خواهد شد.

اختری در ادامه به بیان مشکلات شبکه برق انتقالی به این کارخانه پرداخت و گفت: باتوجه به طرح های توسعه ای این کارخانه، داشتن شبکه برق پایدار یکی از مهمترین ضرورت ها می باشد که باید هرچه سریعتر اقدام اساسی در این رابطه صورت گیرد.

پرداخت کلیه معوقات برق این کارخانه تا پایان سالجاری، تعیین پیمانکار مجرب جهت بازدید دقیق و رفع عیوب خط فعلی و نصب تجهیزات حفاظتی و نگهداری سالیانه و همچنین احداث شبکه 10 کیلووات توسط شرکت کیمیاداران با اخذ مشاوره از کارشناسان شرکت توزیع برق از برخی مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.