مسائل و مشکلات روستای بنیز بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مسائل و مشکلات روستای بنیز بهاباد مورد بررسی قرار گرفت باحضور فرماندار بهاباد در روستای بنیز، مسائل و مشکلات این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه توسعه یکسان خدمات برای یک فرد شهری و روستایی مدنظر می باشد گفت: در سایه تلاش های دولت در بخش های مختلف عمرانی و اشتغال در روستاها که موجب توسعه و آبادانی روستاها می شود، شاهد مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان هستیم.

"محمدمهدی خانی زاده" به روند بسیار خوبی که برای مهاجرت معکوس در روستای بنیز شروع شده گفت: انشاءا... با شهرک مسکونی جدیدی که در حال احداث می باشد، شاهد بازگشت افرادی بیشتری به روستا خواهیم بود.

مسائل و مشکلات تأمین زیرساخت های آب و برق شهرک جدید 70 واحدی که توسط بنیاد مسکن به اهالی روستا واگذار شده، افت ولتاژ برق در شبکه انتقال برق این روستا، وضعیت آب آشامیدنی روستا، وضعیت کشاورزی و عوارض آلایندی معدن چاه میر از جمله مواردی بود که مطرح و تصمیماتی در این زمینه ها اتخاذ گردید.