مسائل و مشکلات بانک رفاه کارگران شعبه بهاباد مورد بررسی قرار گرفت

مسائل و مشکلات بانک رفاه کارگران شعبه بهاباد مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مسائل و مشکلات بانک رفاه کارگران شعبه بهاباد در جلسه‌ای روز چهارشنبه 26 تیرماه98 با حضور پناهنده مدیریت جدید شعب بانک رفاه کارگران استان، دهقان معاون امور شعب این بانک، هوشمند معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار بهاباد با تأکید بر ضرورت فعالیت این بانک گفت: با شهرستان شدن بهاباد اهالی این شهرستان توقع افزایش خدمات دهی را داشتند که اقدام اخیر سرپرستی بانک در تقلیل شعبه بهاباد به باجه، با اعتراضات مشتریان از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی روبرو بوده است.

"محمد هوشمند" با بیان اینکه بیشتر شاغلین شهرستان از قشر کارگری بوده و ارائه خدمات مطلوب به مردم این شهرستان دور افتاده ضروری است گفت: بانک رفاه که عنوان کارگران را به یدک می کشد باید حامی این قشر زحمتکش از جامعه باشد.

 در این جلسه برای دایر بودن باجه و خدمات رسانی بیشتر به مشتریان و با قول مساعد مدیریت شعب بانک رفاه استان مقرر شد مزایده فروش ساختمان بانک ملغی شده و فعالیت باجه کماکان ادامه داشته و خدمات بهتری نسبت به گذشته ارائه نماید.