مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین طلوع پاکی در بهاباد افتتاح شد

مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین طلوع پاکی در بهاباد افتتاح شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین طلوع پاکی در بهاباد با "علی محمد عطابخش" حضور مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد، "محمدهوشمند" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و جانشین ثابت فرماندار بهاباد، اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولین ادارت و نهادهای شهرستان بهاباد افتتاح شد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به حمایت بهزیستی از جامعه هدف خود ابراز داشت: این مرکز شبانه روزی با ظرفیت 25 نفر آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد.

"علی محمد عطابخش" افزود: افرادی که دچار اعتیاد هستند و تمکن مالی برای تأمین هزینه های ترک اعتیاد را ندارند، براساس تبصره 2 ماده 16 با حمایت بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در این مراکز می توان پذیرش نمود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و جانشین ثابت فرماندار بهاباد با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت های اجتماعی در راستای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر گفت: اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری است که آسیب های اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

"محمد هوشمند" خواستار توجه بیشتر اداره کل بهزیستی استان به شهرستان بهاباد شد و گفت: حمایت ها و مراقبت های بعد از ترک اعتیاد به منظور پیشگیری از گرایش مجدد فرد به مصرف مواد مخدر بسیار مهم می باشد.