مرمت آسیاب آبی بهاباد شروع شد

مرمت آسیاب آبی بهاباد شروع شد


فاز یک مرمت آسیاب آبی بهاباد شروع شد که در این پروژه عملیات های خاک برداری، مرمت دیوارها، اجرای سقف، احداث پله ها، تعمیر و راه اندازی تنوره اجرا خواهد شد.
بنای فوق الذکر یکی از آسیاب های چهارگانه پایین، میانه، بالا و سید می باشد که عملیات مرمت مربوط به آسیاب میانه است.