مراسم معارفه معاون فرماندار بهاباد، تکریم و معارفه بخشداران مرکزی و آسفیچ به روایت تصویر

مراسم معارفه معاون فرماندار بهاباد، تکریم و معارفه بخشداران مرکزی و آسفیچ به روایت تصویر