مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد: شهرداری به فکر کسب درآمد برای خود باشد تا خودکفا شود/ بافت های فرسوده با اجرای طرح ملی باز آفرینی شهری جان تازه می گیرد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد: شهرداری به فکر کسب درآمد برای خود باشد تا خودکفا شود/ بافت های فرسوده با اجرای طرح ملی باز آفرینی شهری جان تازه می گیردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد در مراسم معارفه شهردار بهاباد خطاب به مدیران ادارات و نهادهای شهرستان گفت: خدمات و نظافت شهری برای شهرداری هزینه دارد و انجام این کارها به مدد این است که یک تعدادی افراد در مجموعه شهرداری زحمت می کشند؛ اگر می خواهید شهری آباد و زنده داشته باشد باید همکاری و تعامل با شهرداری و شهردار داشته باشید و هزینه های خدمات شهری را بپردازید.

 

"محمود شاكری شمسی" بر ضرورت فعال کردن هیأت عالی سرمایه گذاری در شهرداری بهاباد تأکید کرد و گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد و لذا بایستی به فکر کسب درآمد برای خود باشد تا خودکفا شود. 

 

وی در این رابطه افزود: باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم نمود تا با مشخص کردن فرصت های سرمایه گذاری بتوان توجیهات فنی و اقتصادی طرح ها که یک بخش خصوصی حاضر است در شهر بهاباد سرمایه گذاری کند مشخص باشد.

 

شاکری شمسی ادامه داد: مکمل این کار جمع آوری یک کتاب فرصت های سرمایه گذاری شهر بهاباد است که تمام ها شهرهای استان تا آخر تیرماه باید این کارها را انجام دهند.  

 

وی با بیان اینکه تأکیدات ریاست جمهوری بر تشکیل میز خدمت در راستای تکریم ارباب رجوع می باشد گفت: هدف از اجرای طرح میز خدمت این است که مردم برای انجام کارهای خود درادارات معطل نمانند و در صورت داشتن سؤال به یک محل مشخص مراجعه کنند و جواب خود را بگیرند.

 

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با بیان اینکه چرا نبایستی مردم در خانه کارهای خود را پیگیری کنند گفت: باید با برنامه ریزی و استفاده از سیستم های نوین ارتباطی که همان دولت الکترونیک است، سامانه و کارها را به شکلی تعریف کنیم که نیازی به مراجعه مکرر مردم به ادارات نباشد و بتوانند از این طریق امورات خود را پیگیری نمایند.

 

شاکری شمسی خواستار توجه جدی مسئولین در مدیریت مصرف آب شد و گفت: مدیریت مصرف به عنوان یک شعار نیست بلکه یک تصمیم جدی است که در سطح مدیران و مسئولین ارشد استان دارد دنبال می شود و با افرادی که بیش از حد مجاز مصرف آب دارند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.   

 

این مقام مسئول افزود: صرفه جویی در مصرف آب را  باید به عنوان یک تکلیف از خودمان شروع کنیم و سپس آن را در جامعه تعمیم دهیم؛ لذا هرگونه برنامه ریزی و کارهایی که در شهرستان توسط مدیران و شهرداری انجام می شود باید توجه به این مقوله باشد.

 

شاکری شمسی به اجرای طرح ملی باز آفرینی شهری اشاره نمود و گفت: طرح ملی بازآفرینی شهری تأکید بر این موضوع دارد مناطقی که دارای بافت فرسوده و زیرساخت های معیوب، فضای سبز نامناسب و خدمات ناقص هستند با همکاری بخش خصوصی و ادارات دولتی جان تازه ای بگیرد و حضور مجدد مردم را در این بافت ها داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در شهرهای استان با آن مواجه هستیم توسعه شهر در سطح است که باعث افزایش بهای خدمات می شود؛ متأسفانه هرکجا با مشکل تأمین زمین مواجه می شود یک قطعه زمین در محدوده شهر ایجاد و شروع به ساختمان سازی می کریم و امروز مشکلاتی از جمله گسترش محدوده شهر و خالی شدن مناطقی که دارای سکونت گاه های های فرسوده هستند ایجاد شده است که در بهاباد کمتر با این مشکل مواجه هستیم ولی در شهرهای بزرگ با این مشکل مواجه شدیم.

 

شاکری شمسی در خصوص تأمین اعتبارات این طرح گفت: شهرداری ها موظف هستند 30 درصد و دولت هم متعهد شده 70 درصد اعتبار این طرح را تامین کنند؛ همچنین وام هایی با بهره 6 تا 8 درصد در نظر گرفته شده است تا جوان ما که نیاز به مسکن دارد در همان منطقه ای که بازآفرینی و شکل جدیدی به آن داده می شود مستقر شوند.