مجمع بانوان شهرستان بهاباد تشکیل شد

مجمع بانوان شهرستان بهاباد تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه امور بانوان شهرستان بهاباد به منظور تشکیل مجمع بانوان شهرستان و تعیین اعضای کانون فرهنگی اجتماعی بانوان و شناسایی بانوان توانمند با حضور معاون فرماندار، رابطین بانوان ادارات شهرستان و بانوانی از محلات شهر و روستا در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار بهاباد با بیان مطالبی در خصوص اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه گفت: زنان پابه پای مردان از ابتدای انقلاب در موفقیت های نظام نقش داشتند و باید به عنوان مهم ترین رکن جامعه مورد توجه قرار گیرند.

"محمد هوشمند" افزود: ارتقای اجتماعی زنان از برنامه های دولت تدبیر و امید است که باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به اینکه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش رو داریم گفت: حضور زنان در حوزه های مدیریتی و همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد و باید در مباحث سیاسی از جمله انتخابات مشارکت داشته باشند.

هوشمند، تصریح کرد: این مشارکت بانوان در فعالیت های مدیریتی و تصمیم گیری موجب توسعه و کمال جامعه خواهد شد.

در ادامه جلسه در خصوص تعیین اعضای کانون فرهنگی اجتماعی بانوان و شناسایی بانوان توانمند شهرستان بحث و تبادل نظر شد و برگزاری انتخابات اعضای کانون اجتماعی بانوان به جلسه آینده موکول گردید.

همچنین در این جلسه مجمع بانوان شهرستان متشکل از 30 نفر از رابطین بانوان ادارات شهرستان و بانوانی از محلات مختلف شهر و روستا تشکیل شد.

گفتنی است هدف از تشکیل این مجمع، انسجام هرچه بیشتر بانوان شهرستان با یکدیگر و همفکری و مشارکت آنان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.