مانور استان زلزله در شهرستان بهاباد برگزار شد

مانور استان زلزله در شهرستان بهاباد برگزار شد



به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مانور استانی زلزله صبح امروز چهارشنبه 23 آبان 97  بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده بر وقوع زلزله فرضی به بزرگی پنج ریشتر در شهرستان بهاباد که کانون آن در مکان قبلی روستای تخریب شده دهنوملااسماعیل عنوان شده بود برگزار گردید.

این مانور با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری، معاون فرماندار بهاباد جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، توسط شرکت گاز استان و همکاری ستاد مدیریت بحران استانداری یزد، فرمانداری بهاباد، اورژانس 115 ، فرماندهی انتظامی، سپاه الغدیر استان، جمعیت هلال احمر، سازمان آتش نشانی، شرکت برق، صدا و سیما، شرکت پخش فرآورده های نفتی، مخابرات و شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شد.

تخریب 90 درصد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮنی روستایی، کشته و مجروح شدن بیش از 180 نفر،  تخریب کامل خانه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، قطع گاز و ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺛﺮ نشت گاز و ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق، قطع کامل برق، ﻗﻄﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪنی، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻠﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و راه دﺳﺘﺮسی ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و قطع کامل ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی از جمله خسارت های وارده در این زلزله فرضی بود که دستگاه های مختلف خدماتی و امدادی از شهرهای مختلف استان و شهرستان بهاباد برای یاری رساندن به آسیب دیدگان از زلزله فرضی به این روستا اعزام شدند.

همچنین در جریان برگزاری این مانور، گاز 300 مشترک شهر بهاباد قطع شد که با حضور مأموران شرکت گاز استان نسبت به وصل مجدد آن اقدام گردید.  

این مانور با هدف ارزیابی میزان آﻣﺎدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن بهاباد در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ برگزار شد.