كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی بهاباد تشکیل جلسه داد

كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی بهاباد تشکیل جلسه دادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور فرماندار و سایر اعضای کمیسیون در محل فرمانداری بهاباد تشکیل جلسه داد.

فرماندار بهاباد ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) گفت: امنیت اجتماعی پایدار وضعیتی است كه مردم در جامعه احساس امنیت کنند و جان، مال، ناموس و باورهای دینی آنان مورد تهدید قرار نگیرد.

عباس اقبال یكی از مهمترین نیازهای انسان را، نیاز به آرامش برشمرد و افزود: اگر انسان از نظر جسمی مشكلی نداشته باشد ولی آرامش نداشته باشد زندگی كردن بسیار مشكل است.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز زندگی ماشینی علیرغم اینكه رفاه بیشتری دارند امّا دغدغه های روحی و روانی زیادی هم دارند.

در ادامه جلسه موارد دستورالعمل تشكیل كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی همراه با فعالیتهای مربوط به آن تشریح و حاضرین به بحث و تبادل نظر درمورد موضوعات مطرح شده پرداختند.