كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد

كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد


كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد

 

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ دومین جلسه كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان با حضور كلیه اعضا و در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه سالاری سرپرست فرمانداری بهاباد طی سخنانی تبلیغات و فضاسازی انتخاباتی در سطح شهر و روستاها را جهت پرشور شدن انتخابات و انتخاب بهتر مردم مؤثر دانست و در عین حال تأكید كرد: تبلیغات انتخاباتی كاندیداها و طرفداران آنها باید در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق شهروندی انجام شود.

در ادامه جلسه روند تبلیغات كاندیداهای ریاست جمهوری و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی گرفته شد.