كارگروه روستایی كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد

كارگروه روستایی كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد


كارگروه روستایی كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد
 
به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد، كارگروه روستایی بخش مركزی این كمیته با حضور رئیس ستاد انتخابات شهرستان، بخشدار مركزی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای این بخش در محل فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه بخشدار مركزی بهاباد به برخی از پروژه های طراحی شده دشمنان جهت حضور كمرنگ مردم در انتخابات اشاره كرد و افزود: دشمن پروژه هایی جهت حضور كمرنگ مردم در دست اجرا دارد كه برخی از آنها نیز در حال اجراست و انشاء ا... مردم با حضور گسترده خود جواب دندان شكنی به آنها خواهند داد.
"محسن نعیمی" از همكاری شایسته دهیاران جهت تشویق مردم به حضور گسترده در انتخابات و انتخاب كاندیدای اصلح تقدیر كرد و افزود: تدابیر مناسبی اندیشیده شده است تا صندوق های سیار و ثابت در دورافتاده ترین روستاها نیز جهت جمع آوری آراء مردم حضور یابند.
در ادامه جلسه معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بر آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه تأکید کرد و گفت: در شهرستان بهاباد 22 شعبه ثابت و سیار اخذ رای تدارك دیده شده است که از این تعداد 8 شعبه در شهر بهاباد، 5 شعبه در دهستان آسفیچ، 5 شعبه در دهستان جلگه و 4 شعبه در دهستان بنستان به جمع آوری آراء می پردازند.
"عباس کاظمیان" در مورد ارتباط حضور مردم در انتخابات و پیشرفت جامعه اظهار کرد: هر چه مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت بیشتری داشته باشند به همان میزان جامعه ما جامعه ای توسعه یافته تر خواهد بود.
وی همچنین تأكید كرد: تشكیل ستادهای تبلیغات انتخابات كاندیداها در روستاها ممنوع است و دهیاران ضمن همكاری لازم با كاندیداها، تخلفات انتخاباتی آنها را به ستاد انتخابات شهرستان گزارش نمایند.
زینلی مسئول كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان نیز خواستار فضاسازی مناسب روستاها جهت تشویق مردم به شركت گسترده در انتخابات و انتخاب كاندیدای اصلح شد.
سپس دبیر ستاد و مسئول كمیته امنیتی ستاد انتخابات به ارائه توضیحاتی در حیطه وظایف خود پرداختند و در پایان نیز دهیاران سؤلات خود را در مورد نحوه برگزاری انتخابات در روستاهای تابعه مطرح نمودند.