فرماندار بهاباد پیگیر مسائل و مشکلات کارگران معدن چاه گز شد

فرماندار بهاباد پیگیر مسائل و مشکلات کارگران معدن چاه گز شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در جلسه ای با حضور "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد، "سید فرهاد اسلامی" مدیرعامل مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مسائل و مشکلات کارگران معدن چاه گز مورد بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.