فرماندار بهاباد: همکاری تمامی ادارات و نهادها برای شناسایی بی سوادان الزامی است

فرماندار بهاباد: همکاری تمامی ادارات و نهادها برای شناسایی بی سوادان الزامی استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار و رئیس شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بهاباد ضمن تشکر و قدردانی از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بی سوادی توسط آموزش و پرورش گفت: باید با جدیت بیشتر به سمتی برویم كه بی سوادی را در شهرستان ریشه كن كنیم.

عباس اقبال باتوجه به نقش مهم و حیاتی سواد در توسعه همه جانبه کشور و بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه و نگاه ویژه ای به سوادآموزی و مشارکت مردم و مسئولین در این امر مهم دارد گفت: برای رفع مشکل بی سوادی تعامل بین دستگاه های اجرایی می تواند راهکار مناسبی در جهت ریشه کن نمودن بی سوادی باشد؛ لذا همکاری همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان در جهت بهبود وضعیت سوادآموزی الزامی است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در ادامه این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در سال جاری جهت مقابله با بی سوادی ارائه نمود و مشکلات پیش روی ریشه کن نمودن بی سوادی در شهرستان را بیان کرد.

حسن عبداله ئیان به رغم سختی ها و مشکلات سوادآموزی بخصوص کم رغبت بودن بی سوادان برای سوادآموزی، عملکرد حوزه سواد آموزی در شهرستان بهاباد را رضایت بخش ارزیابی نمود.

وی افزود: شورای سواد آموزی شهرستان بهاباد در حجم ابلاغی استان برای جذب بی سوادان رتبه دوم را کسب نموده است.

محمدعلی ابویی کارشناس سواد آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد هم با بیان اینکه سطح سواد والدین با پیشرفت سطح تحصیلی فرزندان رابطه مستقیم وجود دارد گفت: شهرستان بهاباد در جذب اولیاء بی سواد و به صفر رساندن بی سوادی اولیاء دانش آموزان رتبه نخست استانی را کسب نموده است.

پیگیری و همکاری تمامی ادارات، سازمان ها و نهادها، شرکت ها و معادن برای شناسایی بی سوادان در سال 96 از مهمترین مصوبه جلسه بود.