فرماندار بهاباد رأی خود را به صندوق انداخت

فرماندار بهاباد رأی خود را به صندوق انداختبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد در ساعت اولیه رأی گیری، با حضور در شعبه شماره 5 واقع در حوزه علمیه خواهران بهاباد ضمن بازدید از این شعبه، رأی خود را به صندوق انداخت.

لازم به ذکر است واجدین شرایط برای ثبت نام و دریافت برگ رأی می توانند از ساعت 8 صبح تا ساعت ۱۸ با در دست داشتن کارت ملی و اصل شناسنامه خود به شعب اخذ رأی مراجعه و برگ رأی خود را در صندوق رأی بیندازند.
شرایط رای دهندگان داشتن 18 سال تمام می باشد؛ افرادی كه متولد روز ۷ اسفندماه سال ۱۳۷۶و قبل از آن می باشند واجد شرایط رای دادن هستند.