فرماندار بهاباد خواستار برنامه ریزی دقیق در راستای مبارزه مواد مخدر شد

فرماندار بهاباد خواستار برنامه ریزی دقیق در راستای مبارزه مواد مخدر شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد صبح امروز به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی و مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

 

فرماندار بهاباد در این جلسه با اشاره به تهاجم فرهنگی و تغییر در بروز برخی آسیب های اجتماعی گفت: ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها به ویژه خانواده هایی که دانش آموز دارند در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر است.


"محمدمهدی خانی زاده" ارائه مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی را در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد مؤثر دانست و گفت: آموزش و پرورش، ارگان های فرهنگی و روحانیون در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارند و خواستار توجه جدی آنها به این موضوع شد.


وی با تأکید بر ضرورت داشتن اطلاعات و آمار برای برنامه ریزی دقیق در راستای مبارزه با مواد مخدر افزود: وقتی می توانیم بگوییم راهکارهای اجرا شده در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مؤثر بوده که ثمر بخش باشد.


در این جلسه مسئولین ادارات به بیان برنامه های پیشنهادی خود در سال جاری برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و آسیب های اجتماعی از جمله برگزاری برنامه های ورزشی، ارائه مشاوره به جامعه هدف، برگزاری کارگاه های آموزشی، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت های مردمی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.