فرماندار بهاباد؛ هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه گذاری فرهنگی برای آینده است

فرماندار بهاباد؛ هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، سرمایه گذاری فرهنگی برای آینده استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بهاباد با اظهار اینکه کتابخانه ها به عنوان یک پایگاه فرهنگی تاثیر گذار محسوب می شوند گفت: هیچ چیز جای کتاب را نمی تواند پر کند؛ اما با وجود مباحث کرونا، شاهد اجرای برنامه های جانبی خوبی در فضای مجازی به منظور جذب مخاطب برای مطالعه کتاب هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.

"محمدمهدی خانی زاده" با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی، دوران کودکی را بهترین دوران برای یادگیری عنوان نمود و افزود: هزینه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، یک سرمایه گذاری فرهنگی برای آینده محسوب می شود و لذا حمایت از انجام کارهای فرهنگی از جمله ترویج فرهنگ کتابخوانی باید سرلوحه کار همه باشد و در این زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهاباد تأمین هزینه های کتابخانه ها را از مهمترین مشکلات بیان نمود و خواستار حمایت بیشتر ادارات شهرستان و خیران از کتابخانه های عمومی شد و افزود: شهرداری بهاباد یک درصد سهم کتابخانه ها از محل درآمد شهرداری را پرداخت می کند، اما چون درآمد شهرداری بهاباد کم می باشد، مبلغی که به کتابخانه ها پرداخت می شود جوابگوی هزینه های کتابخانه ها نیست.

"مهدیه السادات رضوی"  افزود: برای تأمین هزینه تعمیرات کتابخانه های عمومی، تأمین هزینه های جاری کتابخانه ها و برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات فرهنگی و هنری ترویج فرهنگ کتابخوانی، با کمبود منابع مالی مواجه هستیم.

فعالیت کتابداران کتابخانه های عمومی در فضای مجازی با همکاری ادارات شهرستان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، پرداخت یک درصد سهم کتابخانه ها از محل درآمد شهرداری بهاباد تا پایان دیماه و جذب و معرفی خیرین توسط اعضای انجمن کتابخانه های شهرستان از مصوبات جلسه بود.