فرماندار بهاباد؛ عملکرد مؤثر تعزیرات حکومتی به نحوه برخورد با تخلفات بستگی دارد

فرماندار بهاباد؛ عملکرد مؤثر تعزیرات حکومتی به نحوه برخورد با تخلفات بستگی داردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های بهاباد و بافق بهاباد صبح امروز دوشنبه 28 آبان 97 به همراه مدیر دفتر اداره تعزیزات حکومتی شهرستان با فرماندار بهاباد دیدار و گفتگو نمود.

فرماندار بهاباد در این دیدار نظارت مستمر بر اصناف را از مصادیق مهم حقوق شهروندی دانست و گفت: تأثیرگذاری و عملکرد مؤثر تعزیرات حکومتی به نحوه برخورد با تخلفات بستگی دارد.

"محمدمهدی خانی زاده" افزود: دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی باید نظارت بیشتری به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و افزایش رضایتمندی مردم از بازار شهرستان داشته باشند.

"جمال سلیمی" رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های بهاباد و بافق بر نظارت به بازار توسط بازرسان اتاق اصناف تأكيد داشت و گفت: هرچند بازرسی های مشترک توسط تعزیزات و برخی ادارات مربوطه انجام می شود امّا باید بازرسی توسط اتاق اصناف بیشتر شود تا شاهد کاهش ثبت تخلفات اصناف در تعزیزات باشیم.

"مسعود هوشمند" مدیر دفتر اداره تعزیزات حکومتی شهرستان بهاباد هم نظارت مستمر، آموزش و فرهنگ سازی را در پیشگیری و کاهش تخلفات احتمالی اصناف بسیار مؤثر دانست.

همچنین در این دیدار در خصوص نیازها و مشکلات تعزیرات حکومتی شهرستان از جمله ساختمان، ارتقای تعزیرات حکومتی بهاباد و کمبود نیروی انسانی بحث و تبادل نظر شد.