فرماندار بهاباد؛ رفع مشکلات بهداشتی شهرستان نیازمند برنامه ریزی است

فرماندار بهاباد؛ رفع مشکلات بهداشتی شهرستان نیازمند برنامه ریزی استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز چهارشنبه 8 فروردین 97 "سیدعبدالحمید رضوی" سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه "فاطمه زینلی" سرپرست مرکز بهداشت شهرستان و جعفری کارشناسان بهداشت محیط این مرکز با فرماندار بهاباد دیدار نمودند.

 

فرماندار بهاباد در این دیدار با بیان اینکه در زمینه بهداشتی مشکلات زیر ساختی وجود دارد، رفع مشکلات را نیازمند برنامه ریزی دانست.

 

"محمدمهدی خانی زاده" همچنین بر توجه به عوامل تهدید کننده سلامت غذایی و سلامت مصرف کننده تأکید و خواستار تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و ارتقای وضعیت بهداشتی اصناف به ویژه فروشگاههایی که با سلامت مردم در ارتباط هستند شد. 

 

در ادامه این دیدار مسائل و معظلات بهداشتی شهرستان در زمینه های وضعیت دفع بهداشتی زباله در بهاباد، بهداشت اصناف و سرویس های بهداشتی عمومی از جمله مساجد و ایمنی مدارس مطرح و برای رفع آنها پیشنهاداتی توسط فرماندار ارائه شد.