فرماندار بهاباد؛ احترام به جایگاه معلم متضمن سعادت آحاد جامعه است

فرماندار بهاباد؛ احترام به جایگاه معلم متضمن سعادت آحاد جامعه استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم فرماندار بهاباد به همراه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، صبح امروز با حضور در اداره آموزش پرورش شهرستان ضمن بازدید از این اداره و تبریک هفته معلم، در نشستی با حضور مدیر پرورش شهرستان و معاونین این اداره، وضعیت مسائل فرهنگی، آموزشی و پرورشی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار بهاباد در این دیدار با اشاره به تقارن هفته کار و کارگر و هفته معلم و ضمن تبریک این ایام به دو قشر شریف و زحمتکش کارگران و فرهنگیان گفت: معلم حق بزرگی بر گردن ما دارد و احترام به جایگاه معلم می تواند متضمن سعادت مادی و معنوی آحاد جامعه شود.

"محمدمهدی خانی زاده" تصریح کرد: معلم نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متعهد و کار آمد دارد؛ تربیت نیروی انسانی آینده ساز کشور نیازمند انجام کارهای فرهنگی است تا همراه با طی مدارج علمی، یک انسان فرهیخته و متعهد تحویل جامعه دهیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بهاباد باتوجه به افزایش میزان حضور دانش آموزان در فضای مجازی بر توجیه و یادآوری به خانواده نسبت به آسیب های فضای مجازی تأکید نمود.

خانی زاده همچنین از تلاش های شبانه روزی معلمان در آموزش های غیر حضوری و مجازی دانش آموزان در ایام شیوع کرونا ویروس قدردانی نمود.  

مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این دیدار گزارش مختصری از وضعیت آموزشی شهرستان و اقدامات انجام شده ارائه نمود و در ادامه در خصوص مسائل فرهنگی و تربیتی دانش آموزان بحث و تبادل نظر شد.