فرمانداری بهاباد رتبه نخست استانی در ارزیابی عملکرد سال 98 را کسب کرد

فرمانداری بهاباد رتبه نخست استانی در ارزیابی عملکرد سال 98 را کسب کردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ برابر ارزیابی انجام شده در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی و براساس بررسی نهایی که توسط مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور صورت گرفت، فرمانداری بهاباد در سال 98، رتبه اول را در بین 10 فرمانداری استان یزد به خود اختصاص داده است. 
برنامه ریزی و پشتیبانی، ارتقاء سلامت نظام اداری، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان، ارتقاء امنیت پایدار داخلی، زنان و خانواده، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران و هماهنگی امور اقتصادی از محورهای ارزیابی صورت گرفته بود.