فرستنده تلویزیونی دیجیتال در روستای بهدان بهاباد راه اندازی شد

فرستنده تلویزیونی دیجیتال در روستای بهدان بهاباد راه اندازی شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرستنده تلویزیونی دیجیتال در روستای بهدان بهاباد روز سه شنبه هشتم مردادماه98 راه اندازی شد.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه با نصب و راه اندازی این فرستنده تلویزیونی در روستای بهدان، 34 خانوار این روستا از 24 شبکه دیجیتال با کیفیت مناسب برخوردار شدند گفت: نصب و راه اندازی این فرستنده تلویزیونی که جدیدترین نوع آن است با اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال به انجام رسید.

"محمدمهدی خانی زاده" افزود: این نوع فرستنده که در کشور تنها در پنج نقطه نصب شده است، نیاز به ساختمان و لوازم سرمایشی ندارد و برای روستاهای کم جمعیت راه اندازی می شود و در استان یزد این اولین فرستنده است که نصب شد.

روستای بهدان در فاصله 17 کیلومتری مرکز شهرستان بهاباد قرار دارد و تاکنون فاقد پوشش شبکه های تلویزیونی بود.