عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامیبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمان قانونی فعالیت های تبلیغاتی از تاریخ 29-11-94 لغایت 5-12-94 اعلام شد.
مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (فصل مجازاتها)، مرتكبين جرائم و تخلفات فوق الذكر اعم از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و يا افراد ديگر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

دریافت فایل pdf جدول عناوین مجاز و غیرمجاز تبلیغات