شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهاباد تشکیل شد

شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهاباد تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهاباد به منظور هماهنگی و همکاری تمام ادارات شهرستان برای حفظ و حراست از منابع آب شهرستان و استفاده بهینه از آن با حضور مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیر آب منطقه ای بافق و بهاباد، فرماندار، بخشداران مرکزی و آسفیچ و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه با اشاره به اهمیت آب مخصوصاً در کشور ما و به ویژه در منطقه ای کویری و مهم بودن استفاده بهینه از آب گفت: در مناطقی مثل بهاباد قیمتی روی آب نمی شود گذاشت و هر جا آب نباشد آبادی نیست.

وی با تأکید بر استفاده بهینه از آب و صرفه جویی در استفاده از آب گفت: متأسفانه در کشور ما و منطقه ما و استان در بحث صرفه جویی آب و استفاده بهینه از آن توجه نمی شود و باید تلاش کنیم از آب حداکثر استفاده را ببریم.

عباس اقبال ادامه داد: در جایی مثل بهاباد، محصولات کم آب خواه باید توسط جهادکشاورزی شهرستان هدایت شود و با تأکید بر جایگزین نمودن محصولات کم آب خواه و گسترش آن گفت: الحمدا... در سال های گذشته توسط جهادکشاورزی شهرستان روی این مسئله کار شده و بسیاری از مزارع ما تبدیل به باغ های پسته شده است که هم درآمد بیشتری دارد و هم آب کمتری می خواهد و ما باید این کار را گسترش و تشویق نماییم و این امر جز با همکاری همه محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بعضی ناهماهنگی ها باعث شده سطح آب سفرهای زیرزمینی ما کاهش یابد گفت: خوشبختانه شورای حفاظت آب شهرستان بهاباد تشکیل شد و می توان این هماهنگی ها را به وجود بیاوریم.

رئیس شورای حفاظت منابع آب شهرستان خواستار استفاده از آب رودخانه شور و رودخانه بیشه برای مصارف صنعتی و پرورش ماهی شد و گفت: دبی آب رودخانه شور بهاباد 30 لیتر است و بدون استفاده به بیابان می رود و تا زمانی که آب سفره های زیرمینی ما به راحتی در اخیتار صنایع است آنها نمی آیند از آب رودخانه شور که باید آن را تصفیه کنند استفاده کنند.

اقبال افزود: امروز هرچه از آب سفره های زیرزمینی بهاباد برداشت شود اضافه برداشت است و خطری است که باید حس کنیم و باید با یک شیب ملایم، مدیریت و اصلاح شود.

در ادامه مدیرعامل آب منطقه ای استان خلاصه ای از شرح وظایف شورای حفاظت آب را بیان نمود و گفت: یکسری چاه هایی هستند که اضافه برداشت دارند که باید کنترل شوند و چاههای غیر مجاز نیز بسته شود.

حسین غفوری افزود: درصدی از این آبها را با حمایت فرماندار برای مصارف صنعتی شهرستان استفاده خواهیم نمود.

در ادامه جلسه رئیس جهادکشاورزی شهرستان در خصوص اصلاح سیستم های آبیاری کشاورزی گفت: حدود 150 کیلومتر از مسیر چاه های کشاورزی لوله گذاری شده که خیلی تأثیر داشته است.

اکبر رحمتیان با اشاره به اجرای سیستم های آبیاری نوین گفت: این طرح برای حدود 100 هکتار اجرا شده یا در حال اجرا است و برای اولین بار در سطح شهرستان 35 هکتار آبیاری زیرسطحی را اجرا می کنیم و برای کل کشاورزی شهرستان توسعه می دهیم که بیش از 90 درصد راندمان آبیاری را افزایش می دهد.

وی در مورد تغییر الگوی کشت گفت: در بحث مصرف آب، کشت های زراعی مثل پنبه، گندم و جو به باغات پسته تبدیل می شود.

رحمتیان در خصوص توسعه کشت زعفران گفت: 250 هکتار زیر کشت زعفران می باشد و مشکلی که داشتیم کارگاه بسته بندی و فراوری بود که در حال راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی برای زعفران می باشیم و پتانسیل بسیار خوبی برای شهرستان می باشد.

رئیس جهادکشاورزی بهاباد در خصوص راه اندازی کشاورزی گلخانه ای گفت: این طرح را از بخش آسفیچ شروع کرده ایم و به صورت ترویجی و الگویی در شهرستان اجرا می کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان بهاباد شهرستانی است که بیشتر شغل مردم کشاورزی و دامپروری است و دارای هوای صاف و پاک است گفت: اگر قرار است برای اضافه برداشت آب مجوز صادر شود در بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی باشد.

در پایان در خصوص نصب کنتور هوشمند برای چاه های کشاورزی، گلخانه آسفیچ، نحوه بهره برداری از رودخانه شور و لوله گذاری چاه های کشاورزی بهاباد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.